Biloppretting

En flott skinnende bil blir skjemmet av riper og småbulker eller i verste fall deformert til det ugjenkjennelige. Hos Skade og Lakk AS har vi forståelse for situasjonen du har kommet i. Vi hjelper deg med å få bilen like fin igjen. Du trenger ikke å bekymre deg for skjulte skader eller avbrutte garantier. Vårt faglærte personell sørger for at alle skader blir reparert, og at bilen blir satt tilbake i perfekt stand.

Skade og Lakk AS har topp moderne utstyr og dyktige fagarbeidere med lang erfaring. Vi garanterer at våre reparasjoner holder høy faglig standard. Dette innebærer at bilprodusentenes spesifikasjoner blir ivaretatt, iht. materialer og utførelse av reparasjon.

Som basis for en perfekt oppretterjobb ligger det mye planlegging og forarbeid. Biloppretting er et håndverk, og krever en solid erfaring. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper og reparerer iht. de avtaler som foreligger. Vi sørger for leiebil om det er i din avtale.

Vi utfører

  • Oppretting og rammemåling med skriftlig dokumentasjon.
  • Plastreparasjoner, liming eller sveising av de fleste plasttyper.
  • Skifting av bilglass og reparasjon av steinsprang.
Kvalitet er vårt viktigste varemerke og vi er ikke fornøyd før du er fornøyd. Velger du oss, velger du trygghet!

Skadevurdering

Skadetaksering utføres i en egen verkstedhall tilknyttet kundemottak. Vi gjør en tilpasset timeavtale der du som bileier kan være med under takseringen. Skadeområdet blir nøye fotografert slik at alle synlige skader og detaljer kan dokumenteres ovenfor forsikringsselskapet. Ofte er det behov for å demontere deler for å kunne få oversikt over skjulte skader.

Når bilen er kontrollert registreres alle opplysninger om bilen, eier og skadeomfang inn i et program som heter DBS. Dette er en felles IT plattform som benyttes av både forsikringsbransjen og skadeverksteder i Norge. Vi jobber i systemet med oppdaterte 3D skisser og komplette lister med reservedeler tilpasset korrekt bilmodell. En skadevurdering med ferdig produserte dokumenter tar normalt 1 time.

Skade og Lakk er aktive i prosess med utvikling av systemet og har bidratt som pilot ved å teste når det skjer store endringer som påvirker brukere.

Teknologien bak Skade og Lakk

Skade og Lakk er basert på moderne teknologi. Dette gjelder alt fra skadetakstering, produksjonsstyring, sosiale medier og mye mer.

Vi vil ta deg med på en introduksjon i hvordan Skade og Lakk fungerer, og hvilke systemer vi belager oss på.

Vi vil gi deg et innblikk i dataverden hos oss i Skade og Lakk.

Les også omtalen om oss i Bilbransjen fra Januar 2014.

Prosessverktøyet ProcessManager

ProcessManager er vårt viktigste IT verktøy for å kunne håndtere og følge opp en stor og avansert produksjon. Vi reparerer i 2020 ca. 3500 bilskader og har da opp mot 90 biler i produksjon til enhver tid. Dette krever fullstendig oversikt på detaljnivå slik at alle ansatte kan holde oversikt.

Alle våre ansatte arbeider med systemet via PC eller iPad’s, i tillegg til informasjonstavler rundt om i lokalet. Vi bestreber å kunne fungere i et papirløst system der alle oppgaver, tidsregistreringer, avvik og informasjon til kunden er loggført.

All informasjon som trengs ligger alltid i systemet, blant annet skadetaksten som ble produsert ved forhåndstaksering i taksthall. I prosessverktøyet vil alt være lagret, slik at historikk & logg er tilgjengelig for senere bruk.

I prosessverktøyet vårt registreres arbeidstid, avvik, tilleggskommentarer, fotodokumentasjon og lignende. Tekniske reparasjonsmanualer samt nødvendig informasjon fra forsikringsselskap og kunden er også lagret. Alle prosesser i produksjonen fra taksering, vask, karosseri, lakk etc. vil bli tildelt en ansvarlig person. Det blir derfor aldri tvil om hvem som er ansvarlig for å følge opp samt utføre jobben.

Systemet er uavhengig av plattform, og fungerer derfor sømløst på PC, Mac, iPad, iPhone o.l. Uansett hvor man er i bedriften, vil man kunne følge fremdriftsprosessen på arbeidet som blir gjort og hvilken deadline man har ovenfor ferdigstillelse til kunden.

Reparatøren benytter seg av flere datasystemer for å kunne utføre sitt arbeid sikkert, og etter fabrikantens standarder. Prosessverktøyet er grunnleggende for hva som skal gjøres, hvilken tid et arbeid skal ta, samt oppfølgning av arbeidet. Derimot så er det andre systemer som tar seg av tekniske reparasjonsløsninger, manualer, målesystemer på karosseri samt ramme og kvalitetssikring av arbeidet.

Dette medfører at vi alltid kan dokumentere før- og etter data som viser detaljer rundt arbeidet som skal gjøres eller er gjort.

Skadereparasjon

En flott og skinnende bil kan være skjemmet av riper og småbulker eller i verste fall deformert til det ugjenkjennelige. Hos Skade og Lakk AS har vi forståelse for situasjonen du har kommet i. Vi sørger for å få bilen like fin igjen.

Du skal ikke måtte bekymre deg for skjulte skader eller avbrutte garantier. Våre dyktige og faglærte reparatører sørger for at jobben blir utført, og at bilen blir satt tilbake i perfekt stand. Vi garanterer at våre reparasjoner holder høy faglig standard. Dette innebærer at bilprodusentenes spesifikasjoner blir ivaretatt, iht. materialer og utførelse av reparasjon.

Vi samarbeider de aller fleste forsikringsselskapene og reparerer iht. de avtaler som foreligger. Har du behov for leiebil sørger vi for dette om det er i din avtale.

Sikre bilskadereparasjoner

Last ned PDF under:

Teknologi i karosseriavdeling

Reparatøren benytter seg av flere datasystemer for å kunne utføre sitt arbeid sikkert, og etter fabrikantens standarder. Prosessverktøyet er grunnleggende for hva som skal gjøres, hvilken tid et arbeid skal ta, samt oppfølgning av arbeidet. Derimot så er det andre systemer som tar seg av tekniske reparasjonsløsninger, manualer, målesystemer på karosseri samt ramme og kvalitetssikring av arbeidet.

Dette medfører at reperatøren kan dokumentere før- og etterdata som viser detaljer rundt arbeidet som skal gjøres eller er gjort.

Kontakt oss i dag

Hva er hovestaden i Norge?